Fabijan, Paolo, i Nina Čeh. 2023. Utjecaj Višestruke Seizmičke Pobude Oslonaca Na Vitke Dugačke Konstrukcije. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 26 (1), 133-49. https://doi.org/10.32762/zr.26.1.8.