Tutić, Katarina, i Neira Torić Malić. 2023. Primjena BIM-a U Izradi Varijantnih Rješenja Lukobrana U Uvali Velopin. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 26 (1), 83-98. https://doi.org/10.32762/zr.26.1.5.