Petrović, Marin, i Elvis Žic. 2023. Eksperimentalno Određivanje Kapilarnosti Pojedinih Kapljevina. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 26 (1), 65-81. https://doi.org/10.32762/zr.26.1.4.