Bilić, Marta Marija, i Nino Krvavica. 2023. Procjena Opasnosti Od Složenih Poplava U Centru Grada Rijeke Uslijed Kombiniranog Djelovanja Mora I Rijeke. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 26 (1), 47-63. https://doi.org/10.32762/zr.26.1.3.