Vahtar-Jurković, Koraljka, i Stipe Tokić. 2023. Unaprjeđenje Gospodarenja Komunalnim Otpadom Primjenom Koncepta Pametnog Grada. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 26 (1), 11-27. https://doi.org/10.32762/zr.26.1.1.