Šurdonja, Sanja. 2022. Obranjeni Doktorski Radovi. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 25 (1), 267-72. https://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/167.