Žic, Elvis, Ivana Gobin, i Lara Batičić. 2020. Strukturalna Analiza Molekule Vode I Njena Fizikalna Svojstva. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 23 (1), 99-117. https://doi.org/10.32762/zr.23.1.7.