FABIJAN, P.; ČEH, N. Utjecaj višestruke seizmičke pobude oslonaca na vitke dugačke konstrukcije. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 26, n. 1, p. 133-149, 22 nov. 2023.