TUTIĆ, K.; TORIĆ MALIĆ, N. Primjena BIM-a u izradi varijantnih rješenja lukobrana u Uvali Velopin. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 26, n. 1, p. 83-98, 22 nov. 2023.