PETROVIĆ, M.; ŽIC, E. Eksperimentalno određivanje kapilarnosti pojedinih kapljevina. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 26, n. 1, p. 65-81, 22 nov. 2023.