BILIĆ, M. M.; KRVAVICA, N. Procjena opasnosti od složenih poplava u centru grada Rijeke uslijed kombiniranog djelovanja mora i rijeke. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 26, n. 1, p. 47-63, 22 nov. 2023.