VAHTAR-JURKOVIĆ, K.; TOKIĆ, S. Unaprjeđenje gospodarenja komunalnim otpadom primjenom koncepta pametnog grada. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 26, n. 1, p. 11-27, 22 nov. 2023.