ŠURDONJA, S. Obranjeni doktorski radovi. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 25, n. 1, p. 267-272, 20 dez. 2022.