HORVAT, A. Studenti koji su diplomirali. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 24, n. 1, p. 165-166, 13 dez. 2021.