ŽIC, E.; GOBIN, I.; BATIČIĆ, L. Strukturalna analiza molekule vode i njena fizikalna svojstva. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 23, n. 1, p. 99-117, 22 dez. 2020.