RANJBAR, M.; JELENIĆ, G.; ŠKEC, L. Modeliranje ljepila koristeći nelinearne štapne elemente kod problema raslojavanja u Modu I. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 23, n. 1, p. 29-40, 21 dez. 2020.