Grahovac, A., Krvavica, N., & Ružić, I. (2019). Utjecaj izgradnje obalnog zida na dinamiku valovanja ispred postojeće prirodne obale. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 21(1), 179-191. https://doi.org/10.32762/zr.21.1.11