Fabijan, P., & Čeh, N. (2023). Utjecaj višestruke seizmičke pobude oslonaca na vitke dugačke konstrukcije. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 26(1), 133-149. https://doi.org/10.32762/zr.26.1.8