Tutić, K., & Torić Malić, N. (2023). Primjena BIM-a u izradi varijantnih rješenja lukobrana u Uvali Velopin. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 26(1), 83-98. https://doi.org/10.32762/zr.26.1.5