Petrović, M., & Žic, E. (2023). Eksperimentalno određivanje kapilarnosti pojedinih kapljevina. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 26(1), 65-81. https://doi.org/10.32762/zr.26.1.4