Vahtar-Jurković, K., & Tokić, S. (2023). Unaprjeđenje gospodarenja komunalnim otpadom primjenom koncepta pametnog grada. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 26(1), 11-27. https://doi.org/10.32762/zr.26.1.1