Šurdonja, S. (2022). Obranjeni doktorski radovi. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 25(1), 267-272. Preuzeto od https://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/167