(1)
Fabijan, P.; Čeh, N. Utjecaj Višestruke Seizmičke Pobude Oslonaca Na Vitke Dugačke Konstrukcije. zr 2023, 26, 133-149.