(1)
Tutić, K.; Torić Malić, N. Primjena BIM-a U Izradi Varijantnih Rješenja Lukobrana U Uvali Velopin. zr 2023, 26, 83-98.