(1)
Petrović, M.; Žic, E. Eksperimentalno Određivanje Kapilarnosti Pojedinih Kapljevina. zr 2023, 26, 65-81.