[1]
Maričević, B. i Ištoka Otković, I. 2023. Primjenjivost ekoloških i ekonomskih parametara mikrosimulacijskog prometnog modeliranja u ocjeni rješenja rekonstrukcije raskrižja. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 26, 1 (stu. 2023), 169-185. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.26.1.10.