[1]
Fabijan, P. i Čeh, N. 2023. Utjecaj višestruke seizmičke pobude oslonaca na vitke dugačke konstrukcije. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 26, 1 (stu. 2023), 133-149. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.26.1.8.