[1]
Tutić, K. i Torić Malić, N. 2023. Primjena BIM-a u izradi varijantnih rješenja lukobrana u Uvali Velopin. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 26, 1 (stu. 2023), 83-98. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.26.1.5.