[1]
Vahtar-Jurković, K. i Tokić, S. 2023. Unaprjeđenje gospodarenja komunalnim otpadom primjenom koncepta pametnog grada. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 26, 1 (stu. 2023), 11-27. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.26.1.1.