[1]
Šurdonja, S. 2022. Obranjeni doktorski radovi. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 25, 1 (pros. 2022), 267-272.