[1]
Maretić, A. i Krvavica, N. 2021. Procjena učinkovitosti održivih sustava odvodnje oborinskih voda na primjeru Sveučilišnog kampusa na Trsatu. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 24, 1 (pros. 2021), 103-118. DOI:https://doi.org/10.32762/zr.24.1.6.