[1]
Horvat, A. 2021. Studenti koji su diplomirali. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 24, 1 (pros. 2021), 165-166.