Štajdohar, Sandra, i Sanja Dugonjić Jovančević. Integralni Pristup Upravljanju Geohazardima Na Području Kontakta Fliša I Krša. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 22, no. 1 (prosinac 20, 2019): 107-122. Pristupljeno rujan 24, 2020. http://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/95.