Franković, Tomislav, Katarina Paparić, i Ivana Štimac Grandić. Laboratorijsko Određivanje Dinamičkih Parametara Jednostavne Grede OMA Metodom. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 22, no. 1 (prosinac 19, 2019): 43-57. Pristupljeno rujan 24, 2020. http://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/88.