Bede, Natalija, Ivan Ušić, i Silvija Mrakovčić. Utjecaj Hibridnih Vlakana Na Mehanička Svojstva Betona. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 22, no. 1 (prosinac 19, 2019): 11-25. Pristupljeno rujan 24, 2020. http://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/86.