Sušanj Čule, Ivana, Doris Vračević, i Nevenka Ožanić. Pregled Dimenzioniranja Peltonove Turbine. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 24, no. 1 (prosinac 13, 2021): 149-162. Pristupljeno rujan 30, 2022. http://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/157.