Škunca, Srđan. Nepoznato Ostvarenje Arhitekta Hinka Vichre U Rijeci. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 24, no. 1 (prosinac 13, 2021): 133-147. Pristupljeno rujan 25, 2022. http://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/153.