Jurković, Damjan, Laura Žiković, Edita Papa Dukić, i Gordan Jelenić. „Analitička, Eksperimentalna I Numerička Analiza čistog Savijanja Aluminijskih Nosača S Umjetno Proizvedenom Strukturo“m. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 24, no. 1 (prosinac 13, 2021): 51-65. Pristupljeno rujan 30, 2022. http://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/148.