Vračević, D., S. Dugonjić Jovančević, J. Peranić, i M. Hodanić. Određivanje Jednoosne Tlačne čvrstoće Vapnenaca. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 22, izd. 1, Dec. 2019, str. 123-40, doi:10.32762/zr.22.1.8.