Štajdohar, S., i S. Dugonjić Jovančević. Integralni Pristup Upravljanju Geohazardima Na Području Kontakta Fliša I Krša. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 22, izd. 1, Dec. 2019, str. 107-22, doi:10.32762/zr.22.1.7.