Franković, T., K. Paparić, i I. Štimac Grandić. Laboratorijsko Određivanje Dinamičkih Parametara Jednostavne Grede OMA Metodom. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 22, izd. 1, Dec. 2019, str. 43-57, doi:10.32762/zr.22.1.3.