Sušanj Čule, I., D. Vračević, i N. Ožanić. Pregled Dimenzioniranja Peltonove Turbine. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 24, izd. 1, Dec. 2021, str. 149-62, doi:10.32762/zr.24.1.9.