Škunca, S. Nepoznato Ostvarenje Arhitekta Hinka Vichre U Rijeci. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 24, izd. 1, Dec. 2021, str. 133-47, doi:10.32762/zr.24.1.8.