Žic, E., i M. Pilat. Računalna Dinamika Fluida I Metode Vizualizacije Strujanja Fluida. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 24, izd. 1, Dec. 2021, str. 81-01, doi:10.32762/zr.24.1.5.