Jurković, D., A. Galović, I. Grgurić, E. Imširević, G. Galić, i I. Marović. Primjena SfM Metode U Predmjeru Zemljanih Radova. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 24, izd. 1, Dec. 2021, str. 67-80, doi:10.32762/zr.24.1.4.