Jurković, D., L. Žiković, E. Papa Dukić, i G. Jelenić. „Analitička, Eksperimentalna I Numerička Analiza čistog Savijanja Aluminijskih Nosača S Umjetno Proizvedenom Strukturo“m. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 24, izd. 1, Dec. 2021, str. 51-65, doi:10.32762/zr.24.1.3.