Rupčić, L., i H. Bartulović. Razvoj Duhanske Stanice U Ljubuškom. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), Sv. 24, izd. 1, Dec. 2021, str. 15-33, doi:10.32762/zr.24.1.1.