Vračević, D., Dugonjić Jovančević, S., Peranić, J. i Hodanić, M. (2019) Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće vapnenaca, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 22(1), str. 123-140. doi: 10.32762/zr.22.1.8.