Štajdohar, S. i Dugonjić Jovančević, S. (2019) Integralni pristup upravljanju geohazardima na području kontakta fliša i krša, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 22(1), str. 107-122. doi: 10.32762/zr.22.1.7.