Pletenac, L. i Jurić, M. (2019) Prostorna percepcija u inženjerskom obrazovanju, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 22(1), str. 91-105. doi: 10.32762/zr.22.1.6.